Więcej wolnego czasu
i odpowiednia wilgotność Twojej zieleni

Automatyczne nawadnianie jest to system, dzięki któremu nasze rośliny bądź trawnik będą miały zawsze odpowiednią wilgotność a my nie będziemy musieli biegać z wężem po całym ogrodzie.Dobrze zaprojektowany i zaprogramowany wyręcza nas w żmudnym i czasochłonnym podlewaniu.

Składa się z sieci rur, elektrozaworów, sterownika, zraszaczy, lini kroplującej a czasem również z pompy. Do zasilania takiego systemu możemy wykorzystać wodę z sieci, ze studni głębinowej, ze stawu a nawet wodę deszczową.

Obsługa jest ograniczona do minimum, ponieważ w momencie instalacji monter programuje nam czas pracy systemu z podziałem na sekcje które przypisane są do poszczególnych fragmentów ogrodu lub roślinności..

Nie musimy się również obawiać o podlewanie w czasie deszczu lub po nim ponieważ system wyposażony jest w czujnik deszczu lub bardziej zaawansowany czujnik wilgotności glebowej, które wyłączają nam system w momencie wystąpienia opadu lub nadmiernej wilgotności glebowej.

Jedyna rzecz o której musimy pamiętać to opróżnienie układu z wody na okres zimowy z uwagi na to ze system montuje się w strefie przemarzania gruntu. Zaniedbanie tej czynności wiąże się z rozsadzeniem rur i z kosztowną naprawą.