Po akceptacji projektu zaczynamy od
urządzenia Twojego ogrodu

Po zaakceptowaniu projektu przez inwestora przystępujemy do pracy.

Budowę naszego ogrodu rozpoczynamy od uprzątnięcia działki, wyznaczenia rabat, trawnika oraz nawiezienia ziemi.

Warto wspomnieć, że wszystkie prace wymagające użycia ciężkiego sprzętu takie jak: nawiezienie ziemi, ukształtowanie rabat, niwelowanie trawnika czy wykopanie oczka wodnego, należy wykonać przed lub równolegle z firmą brukarską. Na tym etapie wykonujemy również instalację automatycznego nawadniania poprzez wykonanie wykopów, rozłożenie instalacji według wytycznych projektowych

Po ukształtowani terenu i zakończeniu wszystkich prac ziemnych możemy przystąpić do ułożenia ścieżek ogrodowych, budowy murków oporowych, altan, pergoli, trejaży lub innych elementów architektury ogrodowej, które znalazły się w projekcie.

W kolejnym kroku przystępujemy do tworzenia kompozycji roślinnych. Rozpoczynamy od nasadzeń drzew, żywopłotów i krzewów, które będą stanowiły szkielet naszej kompozycji, następnie sadzimy roślinność uzupełniającą i wreszcie na końcu rośliny, które wieńczą poszczególne fragmenty ogrodu.

Po zakończeniu nasadzeń, na powierzchni rabat rozkładamy elementy automatycznego nawadniania, zapewniając tym samym odpowiednia wilgotność i stwarzając naszym rośliną optymalne warunki do rozwoju i wzrostu.

Na zakończenie całość pokrywamy agrotkaniną, na którą w zależności od wytycznych projektowych rozsypujemy korę lub żwir. Agrotkanina ogranicza przerastanie chwastów, a tym samym utrzymuje nasz ogród w należytym porządku, natomiast kora obok walorów estetycznych ogranicza parowanie powierzchniowe gruntu i pozwala na optymalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Ostatnim etapem w zakładaniu ogrodu jest wykonanie trawnika