Urządzanie ogrodów

Po akceptacji projektu przechodzimy do urządzania ogrodu. To czas, gdy nasze plany przybierają realną postać. Podchodzimy do aranżacji ogrodu z zaangażowaniem i precyzją, aby efekt końcowy wprawiał w zachwyt.

Ukształtowanie terenu

Rozpoczynamy od uprzątnięcia działki, wyznaczenia rabat, trawnika oraz nawiezienia ziemi. Wszystkie prace wymagające użycia ciężkiego sprzętu, takie jak nawiezienie ziemi, ukształtowanie rabat, niwelowanie trawnika czy wykopanie oczka wodnego wykonujemy przed lub równolegle z firmą brukarską. Na tym etapie wykonujemy również instalację automatycznego nawadniania ogrodu oraz instalację oświetlenia ogrodowego.

Elementy architektury krajobrazu

Po ukształtowani terenu i zakończeniu wszystkich prac ziemnych możemy przystąpić do ułożenia ścieżek ogrodowych, budowy murków oporowych, altan, pergoli, trejaży lub innych elementów architektury ogrodowej, które znalazły się w projekcie.

Kompozycje roślinne

W kolejnym kroku przystępujemy do stworzenia kompozycji roślinnych. Rozpoczynamy od nasadzeń drzew, żywopłotów i krzewów, które będą stanowiły szkielet naszej kompozycji. Następnie sadzimy roślinność uzupełniającą i wreszcie na końcu rośliny, które wieńczą poszczególne fragmenty ogrodu.

Systemy nawadniania

Po zakończeniu nasadzeń na powierzchni rabat rozkładamy elementy automatycznego nawadniania ogrodu. W ten sposób zapewniamy odpowiednią wilgotność i stwarzamy roślinom optymalne warunki do rozwoju i wzrostu.

Agrotkanina

Na zakończenie całość pokrywamy agrotkaniną, na którą – w zależności od wytycznych projektowych – rozsypujemy korę lub żwir. Agrotkanina ogranicza przerastanie chwastów, a tym samym utrzymuje ogród w porządku. Kora obok walorów estetycznych ogranicza parowanie powierzchniowe gruntu i pozwala na optymalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Ostatnim etapem w procesie urządzania ogrodu jest wykonanie trawnika.

Projektowanie ogrodów

Zakładanie trawników

Ogrody

Pielęgnacja ogrodów

Nawadnianie ogrodów

Kosiarki autonomiczne