Zielony dywan na wiele możliwości

Trawnik wykonujemy dopiero wtedy, gdy wszystkie prace związane z urządzaniem ogrodu są zakończone.

Jest kilka sposobów na założenie trawnika:

Pierwszy sposób na ładną trawę to wykonanie tzw. trawnika z siewu

Polega on na spulchnieniu ziemi za pomocą glebogryzarki, następnie cały teren należy wygrabić z kamieni, korzeni, brył gliny nadając mu odpowiednie spadki. Na tak przygotowane podłoże wysiewamy mieszankę traw odpowiednią do sposobu użytkowania trawnika, następnie ziarna mieszamy z ziemią za pomocą grabi i wałujemy za pomocą ciężkiego walca.Trzeba również pamiętać o zasileniu trawy odpowiednim nawozem.

Wadą takiego trawnika jest długi czas całkowitego zadarnienia trawy oraz występowanie chwastów dwuliściennych przy wschodzeniu trawy (po dwóch koszeniach i ewentualnym oprysku selektywnym środkiem chwastobójczym chwasty znikają). Zaletą niski koszt wykonania oraz dobór mieszanki traw do sposobu użytkowania.

Drugim sposobem na zielony dywan jest tzw. trawnik z rolki

Podłoże przygotowujemy tak samo jak pod trawnik z siewu z tym że zamiast siać rozkładamy gotową darń, która już po kilku dniach nadaje się do użytkowania. Wadą takiego trawnika jest dość duży koszt wykonania i brak doboru odpowiedniej mieszanki do sposobu użytkowania. Zaletą jest szybkie zadarnienie i możliwość korzystania z trawnika już po kilku dniach od rozłożenia.

Trzecim sposobem jest założenie trawnika poprzez
rozsypanie na przygotowanym podłożu mieszanki ziemi z trawą

Zaletą tego sposobu jest , że nie musimy mieszać trawy z ziemią co za tym idzie oszczędzamy sobie pracy związanej z ponownym grabieniem. Wadą natomiast jest brak wyboru mieszanki do sposobu użytkowania trawnika oraz to, że taką mieszankę musimy niestety rozwieźć taczką, bądź innym lekkim sprzętem nie powodującym powstawania kolein.

Czwartym sposobem jest hydrosiew

Jest to sposób rzadko wykorzystywany w zakładaniu trawników przydomowych, co nie oznacza, że nie jest dobry. Polega na pokryciu przygotowanego podłoża mieszaniną wody, nasion traw, mulczu oraz nawozu i innych dodatków, które zabezpieczają nasiona przed wysychaniem. Ten sposób można stosować na strome zbocza lub skarpy, gdzie normalne wykonanie jest utrudnione.

Wykorzystując jeden z powyższych sposobów będziemy mieć piękny trawnik, o ile będziemy o niego odpowiedni dbać. Częste koszenie, podlewanie, nawożenie 2-3 razy w sezonie, wertykulacja, odchwaszczanie, a przede wszystkim siatka przeciwko kretom, to najlepsze sposoby na zielony dywan.