POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://czasnazielen.pl/ z siedzibą pod adresem ul.Forsycjowa 10, 95-070 Grunwald Aleksandrów Łódzki
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
lW wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Daniel Stańczyk z siedzibą w ul. Forsycjowa 10, 95-070 Grunwald Aleksandrów Łódzki, adres e-mail: biuro@czasnazielen.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Daniel Stańczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Czas na zieleń z siedzibą w ul. Forsycjowa 10, 95-070 Grunwald, NIP: 7681625867 zwanym dalej Czas na zieleń, Przetwarzaniu podlegać będą następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, Dane dotyczące korespondencji pomiędzy Czas na zieleń a Użytkownikiem, Logi zawierające adres IP i dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny). Dane zbierane są w celu: Świadczenia i ulepszania usług Czas na zieleń. Obejmuje to w szczególności:
Udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania, przedstawianie aktualnych ofert.
Ulepszanie usług, w tym dodawania nowych funkcji, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.
Ochrony, bezpieczeństwa i rozwiązywania sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.
Ofert reklamowych.

Informacje handlowe

Wysyłamy Użytkownikowi za jego zgodą informacje handlowe dotyczące świadczonych przez Nas usług;
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych;
Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane;
Dane Użytkowników przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody;
Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
Przetwarzania plików cookies ze strony internetowej Administratora.
Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronie internetowej Czas na zieleń w celu zapewnienia lepszego działania tejże strony oraz dla celów reklamy internetowej Czas na zieleń. Dodatkowe informacje zamieszczono w Polityce Cookies dostępnej na stronie.
Przysługuje Państwu/ Panu/ Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu usług oferowanych przez Czas na zieleń.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja w/w usług.
Pani/Pana dane możemy przekazać:
naszym pracownikom i współpracownik w celu niezbędnym do realizacji umowy,
osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem, czy rozwiązywania innych sporów,
organom publicznym (np. Policji, Prokuraturze).
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:
przez okres, przez który Czas na zieleń jako Administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa
Zgoda na kontakt w celach marketingowych poprzez formę komunikacji, na którą użytkownik wyraził – do dnia jej odwołania przez Klienta,
W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane osobowe nie są udostępniane dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Możliwe jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które przetwarzając dane osobowe zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Administrator ponosi odpowiedzialność za takie przetwarzanie.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane kontaktowe

Administrator: Czas na zieleń Daniel Stańczyk
Adres: Ul. Forsycjowa 10, 95-070 Grunwald
nip: 7681625867
Telefon: 609 153 094
Adres e-mail: biuro@czasnazielen.pl
Strona www: www.czasnazielen.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Daniel Stańczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Czas na zieleń, z siedzibą w Ul. Forsycjowa 10, 95-070 Grunwald, adres email: biuro@czasnazielen.pl, zwany dalej „Czas na zieleń”.
Przetwarzaniu podlegać będą następujące kategorie danych osobowych:
imię i nazwisko
adres e-mail,
Dane dotyczące korespondencji pomiędzy Czas na zieleń a Użytkownikiem,
Logi zawierające adres IP i dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny).
Dane zbierane są w celu:
Świadczenia i ulepszania usług Administratora. Obejmuje to w szczególności:
Udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania, przedstawianie aktualnych ofert.
Ulepszanie usług, w tym dodawania nowych funkcji, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.
Ulepszanie usług, w tym dodawania nowych funkcji, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.
Ofert reklamowych.

Dane kontaktowe

Administrator: Daniel Stańczyk Czas na zieleń
Adres: ul. Forsycjowa 10, 95-070 Grunwald
nip: 7681625867
Telefon: +48 609 153 094
Adres e-mail: biuro@czasnazielen.pl
Strona www: www.czasnazielen.pl